Catalan English French German Italian Russian Spanish

Senyal de la Creu

Pel senyal † de la Santa Creu
Dels nostres † enemics
Alliberau-nos, Senyor † Déu nostre.
En el nom † del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amen.

Pare Nostre

Pare nostre, que esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
es faci la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos,
Senyor, el dia d’avui;
perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos del mal. Amén.

Ave Maria

Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones;
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu;
pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort. Amén.

Acte penitencial 

Jo confesso a Déu totpoderós,
i a vosaltres germans,
que he pecat, per culpa meva,
de pensament, paraula, obra i omissió.
Per la meva culpa, per la meva culpa, per la meva immensa culpa.
Per això demano a la Verge Maria, Mare de Déu,
als àngels i als sants, i a vosaltres, germans,
que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor. Amén. 

 

Glòria

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.

Credo dels Apòstols

Crec en un Déu, Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra.
I en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre;
el qual fou concebut per obra de l’Esperit Sant,
nasqué de Maria Verge;
patí sota el poder de Ponç Pilat,
fou crucificat, mort i sepultat;
davallà als inferns,
ressuscità el tercer dia d'entre els morts;
se'n pujà al cel,
seu a la dreta de Déu, Pare totpoderós;
i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts.
Crec en l'Esperit Sant;
la santa Mare Església catòlica,
la comunió dels sants;
la remissió dels pecats;
la resurrecció de la carn;
la vida perdurable.
Amén.