Catalan English French German Italian Russian Spanish

El cristianisme (del grec Xριστός, Khristos, Crist, literalment, "l'ungit") és una religió abrahàmica monoteista basada en la vida i els ensenyaments de Jesús de Natzaret segons es presenta al Nou Testament.

Els adherents i creients en aquesta fe som els cristians —del grec 'Χριστιανός, khristianóus—, i com a tals creïem que Jesús és el Messies profetitzat al Tanakh (aquella secció de l'escriptura comuna al cristianisme i el judaisme, i que es correspon a l'Antic Testament de la Bíblia cristiana).

El fonament de la teologia cristiana s'expressa en els primers credos ecumènics els quals contenen declaracions que són generalment acceptades per la majoria dels creients. Aquestes professions de fe declaren que Jesús patí, morí per crucifixió, fou enterrat i ressuscità per obrir el cel a tots els que creuen en ell i confien en ell per a la remissió dels seus pecats. Aquests credos també ensenyen que Jesús ascendí al cel i que tornarà a la terra per jutjar els vius i els morts. Segons la fe cristiana, Jesús és considerat un model de vida virtuosa, així com salvador i Déu encarnat.

El missatge de la vida i obra de Jesús es coneix com l'Evangeli—del grec ευαγγέλιον, euangélion, literalment "bon missatge" o "bones notícies". El cristianisme començà a partir del judaisme,  que s'originà en la regió mediterrània oriental, creixent ràpidament en nombre de creients i en influència amb el pas del temps fins a convertir-se en la religió dominant de l'Imperi Romà. Durant l'Edat Mitjana, la major part d'Europa fou cristianitzada i existiren minories importants de cristians a l'Orient Mitjà, el nord d'Àfrica i algunes regions de l'Índia.

Després de l'Era dels descobriments i degut a les missions i colonitzacions, els cristianisme s'estengué a Amèrica, Austràlia i altres regions del món. Al començament del segle XXI, hi havia al voltant de 1.500 milions de practicants, o el 33,2% de la població mundial.

El cristianisme està dividit en diferents esglésies, nascudes en diferents moments de la història d'aquesta religió i en diferents entorns culturals i socials. Nosaltres, com a comunitat crstiana, som fidels als preceptes de l'Església Catòlica Romana, la més nombrosa, que accepta l'autoritat del Papa de Roma i que compta amb més de mil milions de membres batejats. 

Els dogmes de fe 

Els dogmes catòlics són les creences essencials que identifiquen i defineixen el credo catòlic enfront d'altres confessions cristianes, si bé algunes d'aquestes creences són comunes. Per a un catòlic el dogma és una veritat revelada per Déu i proposada per l'Església per la creença indubtable dels fidels. Els dogmes catòlics es basen en la Bíblia i en la Tradició Apostòlica. Els catòlics creuen en la tradició apostòlica transmesa de generació en generació de forma escrita i oral. Alguns dogmes essencials del catolicisme són:

  • La Trinitat de Déu (hi ha tres persones divines, no tres déus: el Pare, el Fill i l'Esperit Sant, que formen un únic Déu).
  • L'Eucaristia (el pa i el vi transformats en el Cos i la Sang de Crist).
  • La Immaculada Concepció (sosté la creença que Maria, mare de Jesús, a diferència de tots els altres éssers humans, no va ser aconseguida pel pecat original sinó que, des del primer instant de la seva concepció, és a dir, del seu ésser personal, va estar lliure de tot pecat).
  • La Maternitat Divina (la Verge és la mare de Déu).