Catalan English French German Italian Russian Spanish

Els deu manaments de Déu

Els deu manaments: segons el Catecisme de l'Església Catòlica, adaptats dels llibres d'Èxode (20, 2-17) i Deuteronomi (5, 6-21), són els següents:

  1. Estimaràs a Déu sobre totes les coses.
  2. No prendràs el nom del Déu en va.
  3. Santificaràs El dia del Senyor.
  4. Honraràs el teu pare i la teva mare.
  5. No mataràs.
  6. No cometràs actes impurs.
  7. No robaràs.
  8. No aixecaràs fals testimoni ni mentiràs.
  9. No consentiràs pensaments ni desitjos impurs.
  10. No cobejaràs els béns aliens.

Tots aquests es resumeixen en dues: Estimaràs a Déu sobre totes les coses, i estimaràs el teu proïsme com a tu mateix.