Baptismes i comunions

Baptismes de la Unitat de Pastoral d’Algaida, Pina, Montuiri i Sant Joan.

  • Algaida: el segon dissabte de cada mes a les 17 hores (hivern) i 18 hores (estiu)
  • Montuïri: el primer diumenge de cada mes a les 12 hores
  • Pina: el tercer diumenge de cada  es a les 11.
  • Sant Joan: El quart diumenge de cada mes a les 17 hores (hivern) i 18 hores (estiu)

Tots els baptismes se celebraran fora de l’eucaristia (sense missa). Es podrà triar qualsevol parròquia per a batiar els infants, mantenint els dies i les hores assinats a cada parròquia. Abans de la celebració del baptisme hi hauà una reunió amb els pares i els padrins de l’infant a batiar. S’ha d’avisar amb un mes d’antel·lació.
Recordau que durant el temps de quaresma no hi ha baptismes.

Comunions

A Algaida hi ha dos tipus de comunions: les comunitàries i les individuals.

Pel que fa a les comunions comunitàries, aquestes se celebraran el 15 i/o el 29 de juny de 2019. Per a la preparació de les celebracions s’han acordat dos dies:

  • 8 de juny a les 17:30 hores per aquells que la fan dia 15 de juny
  • 22 de juny a les 17:30 hores per aquells que la fan dia 29 de juny

S’ha de concretar la data de la comunió comunitària abans del 5 de maig de 2019.

Pel que fa a les comunions individuals, aquestes podran tenir lloc en el ems de juny a qualsevol missa de torn, és a dir els dissabtes a les 20 hores o els diumenges a les 12 hores. Al tractar-se de la missa de torn, no es poden reservar les misses per fer comunions exclusives. Tots el que ho demanin podran combregar en la missa de torn.

Recordau: durant els mesos de maig, juliol i agost no hi haurà cap altra comunió.

S’ha de concretar la data de les comunions individuals del mes de juny abans del 20 de maig de 2019.

Per a cooncretar citar, tant per batejos com per comunions, heu de posar-vos en contacte amb el díaca Joan carles Thomàs Sedano al 616303853