Catequesi

Què és la comunió o Eucaristia?

L’Eucaristia és la consagració del pa en el Cos de Crist i del vi en la seva Sang, renova místicament i sacramentalment el sacrifici de Jesucrist en la Creu. D’altra banda, la recepció de Jesucrist sagramentat sota les espècies de pa i vi en la sagrada Comunió significa i verifica l’aliment espiritual de l’ànima. Té raó de sacrifici en tant que s’ofereix, i de sagrament en tant que es rep.

És per això, el més gran i important dels sagraments, d’on brollen i cap al qual es dirigeixen tots els altres, centre de la vida litúrgica, expressió i aliment de la comunió cristiana.

Rebre l’Eucaristia produeix en l’ànima els efectes següents:
– Augment de la gràcia santificant
– Producció de gràcia sacramental
– Perdó dels pecats venials
– És penyora de vida eterna.

Aquest és un dels sagraments més importants en la vida, ja que per mitjà d’aquest, rebem el Cos de Crist, que va voler quedar-se en nosaltres per mitjà de l’Eucaristia.

Les persones que l’han de rebre, es preparen per aprendre sobre la responsabilitat que tenen davant Déu en rebre el cos del Senyor Jesús.