Ritual de la Comunió

Parenostre

El sacerdot ens consvida a recitar el Parenostre.

S: Fidels a un manament del Salvador, i seguint el seu Diví mestratge, gosem dir:

Sacerdot i tots:

Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vengui a nosaltres el vostre Regne.
Es faci la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia donau-nos,
Senyor, el dia d’avui.
I perdonau les nostres culpes,
així com nosaltres perdonam
els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres
caiguem a la temptació.
Ans alliberau-nos de qualsevol mal.
Amén

S: Allibereu-nos, Senyor de tots els mals; feu que hi hagi pau als nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació: mentre esperem l’acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.

T: Perquè són vostres per sempre, el regne, el poder i la glòria .

Ritu de la pau

S: Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: us deix la pau, us don la meva pau, no mireu els nostres pecats, sinó la fe de l’Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vós vàreu demanar. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.
T: Amén.

S: La pau del Senyor sigui amb vosaltres.
T: I amb el vostre esperit.

S: Donau-vos la pau.

Ens donam la pau els uns als altres.

Fracció del Pa

El sacerdot parteix el Pa consagrat en dues meitats i en deixa caure un petit fragment en el calze.

Sacerdot i tots:

Anyell de Déu, que llevau el pecat del món,
teniu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que llevau el pecat del món,
teniu pietat de nosaltres.
Anyell de Déu, que llevau el pecat del món,
donau-nos la pau.

El sacerdot, en veu baixa, demana a Jesucrist que l’alliberi de tot mal i pecat, que el mantingui fidel als seus manaments i que mai deixi que s’allunyi de la seva presència.

Comunió

El sacerdot ens mostra el Pa consagrat i en convida a la seva comunió.

S: Mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula.

Sacerdot i tots:

Senyor, no som digne que entreu a casa meva; digueu-ho només de paraula, i serà salva la meva ànima.

El sacerdot combrega ara amb el Pa i el Calze.

Seguidament, el sacerdot pren la patena amb el pa consagrat i es disposa a distribuir-lo a l’assemblea. De manera ordenada i en silenci, ens apropem a l’altar per combregar el Cos de Crist.

A l’hora de combregar:

S: El cos de Crist.
T: Amén.

Tornam al nostre seient i procurem mantenir una actitud d’oració i d’acció de gràcies.

El sacerdot ja a l’altar, es disposa a recollir i retirar els objectes litúrgics. Purifica i neteja la patena i després fica una petita quantitat d’aigua en el calze, en beu i també el neteja. Finalment ho retira tot de l’altar.