Qui som?

Responsables 

  • Rector: Antoni Riutort Fullana
  • Vicari Parroquial: Miquel Mascaró Crespí, MSSCC
  • Diaca: Joan Carles Thomàs Sedano
  • Adscrit: Francesc Ramis Oliver

Consell parroquial

El Consell Parroquial d’Algaida és l’òrgan encarregat de la gestió i control de la nostra parròquia. Entre els seus comesos esta l’aprovació dels horaris de les celebracions, els pressuposts, l’organització i programació d’activitats per part de la nostra parròquia, etc.

Són membres del Consell Parroquial: Antoni Riutort (Rector d’Algaida), Miquel Mascaró (vicari), Joan Carles Thomàs (diaca), Bernat Sureda, Maria Apol·lònia Vidal, Catalina Llull, Rafel Puigserver, Maria Jaume “Mindona”, Joan Oliver, Antònia Juan.

Si voleu fer algun suggeriment a la gestió de la parròquia ho podeu fer mitjançant un correu electrònic. Moltes gràcies.