Qui som?

Responsables 

  • Rector: Antoni Riutort Fullana
  • Vicari Parroquial: Hippolyte Voka Ndomanueno, MSSCC
  • Adscrit: Francesc Ramis Oliver

Consell parroquial

El Consell Parroquial d’Algaida és l’òrgan encarregat de la gestió i control de la nostra parròquia. Entre els seus comesos esta l’aprovació dels horaris de les celebracions, els pressuposts, l’organització i programació d’activitats per part de la nostra parròquia, etc.

Són membres del Consell Parroquial: Antoni Riutort (Rector d’Algaida), Hippolyte Voka (vicari) Bernat Sureda, Maria Apol·lònia Vidal, Catalina Llull, Rafel Puigserver, Maria Jaume “Mindona”, Joan Oliver, Antònia Juan i Toni Cañellas.

Si voleu fer algun suggeriment a la gestió de la parròquia ho podeu fer mitjançant un correu electrònic. Moltes gràcies.