Catalan English French German Italian Russian Spanish

Sant Pau Apòstol

santpauPau de Tars (originalment Saül de Tars o Saule, i després Pau), conegut també com Sant Pau l'Apòstol dels Gentils (Tars entre el 7 i 10 - Roma 64 o 67) es considera una figura clau en el desenvolupament, l'evangelisme i la predicació del cristianisme al món conegut de l'imperi romà, important intèrpret dels ensenyaments de Jesús de Natzaret. És venerat com a sant en tota la cristiandat i la seva festivitat catòlica se celebra juntament amb la de Sant Pere, el 29 de juny.

Pau és descrit al Nou Testament com un jueu hel·lenitzat i ciutadà romà de Tars, a la regió de Cilícia (avui dia a Turquia), erudit del judaisme de la branca dels fariseus, i perseguidor dels cristians abans de la seva conversió

Pau tenia una sòlida formació teològica, filosòfica, jurídica, mercantil i lingüística (parlava grec, llatí, hebreu i arameu). Va participar en les primeres persecucions contra els cristians. Però durant un viatge a Damasc, poc després de la crucifixió de Jesucrist, es va convertir a la nova fe, que en aquells dies era considerada una secta herètica del judaisme (segons el seu propi relat, va ser el mateix Jesús qui se li va aparèixer).

Després de ser acceptat per la resta dels apòstols, va rebre l'encàrrec de predicar l'evangeli als "gentils" (és a dir, els no jueus) de l'imperi romà, portant el missatge del cristianisme a nombroses regions d'Àsia Menor i d'Europa incloent Roma i, segons la tradició, encara que no està escrit a la Bíblia, també a Hispània. Se li atribueix l'escriptura de catorze cartes o epístoles, conegudes com Epístoles Paulines que constitueixen el fonament teològic i eclesiològic del Nou Testament i d'orientar definitivament la comunitat religiosa a superar la hipoteca d'un judaisme nacionalista i tancat que n'amenaçava la universalitat.

Els escrits de Sant Pau van adaptar el missatge de Jesús a la cultura hel·lenística imperant al món mediterrani, facilitant la seva extensió fora de l'àmbit cultural hebreu on havia nascut. Alhora, aquests escrits constitueixen una de les primeres interpretacions del missatge de Jesús, raó per la qual van contribuir de manera decisiva al desenvolupament teològic del cristianisme (s'atribueixen a Sant Pau més de la meitat dels llibres del Nou Testament).

Procedeixen de la interpretació de Sant Pau idees tan rellevants per a la posteritat com la del pecat original, la que Crist va morir a la creu pels pecats dels homes i que el seu sofriment pot redimir la humanitat, o la que Jesucrist era el mateix Déu i no només un profeta. També va introduir en la doctrina cristiana el rebuig de la sexualitat i la subordinació de la dona, idees que no havien aparegut en les predicacions de Jesucrist.

En el seu esforç per fer universal el missatge de Jesús, Sant Pau ho va deslligar de la tradició jueva, insistint que el compliment de la llei (els mandats bíblics) no és el que salva l'home dels seus pecats, sinó la fe en Crist; en conseqüència, va polemitzar amb altres apòstols fins alliberar els gentils de les obligacions rituals i alimentàries del judaisme (inclosa la circumcisió). Al país dels jueus va ser mal acollit, estant a Jerusalem va ser detingut, jutjat i enviat a Roma. Probablement va morir allà executat.